Брандиране

Брандирането на транспортните средства представлява облепването им с характерни за дадена компания или марка рекламни надписи и визии. Чрез него се гарантира открояването и лесното забелязване на Вашите фирмени автомобили, както и разпространението на Вашето послание. В зависимост от Вашите изисквания и с оглед на по - достъпното поднасяне на рекламната визия има два вида облепване:

· цялостно облепване – брандиране на автомобили изцяло, като се облепват всички видими части на автомобилите с избраната от Вас визия

· частично облепване – залепват се надписи и визии по определени части на автомобилите с избраната от Вас Визия

Предлагаме Ви надписи от изрязано фолио или пълноцветен печат върху специално фолио. Принтерите, с които разполагаме гарантират високо качество на изображението и насищане на цветовете, а материалите, с които работим са с гаранция от две до осем години.

0287825