Брандиране на леки автомобили

Леките автомобили са изключително подходящи за цялостно брандиране. Липсата на сложни кривини ги превръща в идеален обект за цялостно опаковане. По този начин едновременно се увеличава рекламната площ и се засилва ефектът от рекламата и естетиката. Леките автомобили са предназначени предимно да превозват пътници, така че се избягва брандирането на стъклата, но често се облепва и таванът, който е лесно достъпен. Възможно е и частично облепване, което не намалява ефекта от рекламното послание.

Брандиране на микробуси

Лекотоварните автомобили са все по-често използван начин за снабдяване на стоки. Почти всички фирми, които извършват търговска дейност разполагат с поне един лекотоварен автомобил. Ето защо брандирането именно на този тип превозни средства е най-масово разпространен, както с рекламна цел, така и с цел идентификация. Големите търговски компании, дистрибутори или спедитори създават цял корпоративен флийт, с който извършвайки доставки, демонстрират присъствие на пазара. От изключителна важност е качеството на изпълнение на рекламата, защото тя допълнително допринася за добрия имидж на компанията.

Брандиране на камиони

Все повече компании брандират камионите, с които извършват своята дейност. В зависимост от нея, апликацията може да бъде имиджова или да дава визуална информация за предлаганите продукти и услуги. Основното предимство е по-голямата площ на този тип превозни средства, която може да се брандира цялостно или частично. Камионите са един от най-подходящите рекламоносители, защото са в непрекъснато движение и така въздействат на голяма аудитория.

Брандиране на градски транспорт

Градският транспорт все по-масово се налага като носител на рекламни послания. Така те достигат до широк кръг от потребители. Визуалният ефект се постига чрез цялостно или частично брандиране. Прозорците се брандират с перфо фолио, което не спира светлината, така че рекламното послание не затруднява видимостта отвътре навън.

Брандиране на строителна механизация

0287825